آبان ۱۳, ۱۳۹۷
فونداسیون , شالوده و پی در سازه

فونداسیون , شالوده و پی در سازه چیست؟

فونداسیون (Foundation) یا شالوده بخشی از یک سازه است که اغلب زیر تراز سطح زمین واقع شده و بارهای ناشی از سازه را به خاک یا بستر سنگی منتقل می‌کند. ابعاد شالوده‌ی متحمل بار ستون به سه عامل مقدار مقاومت خاکِ بستر، نیروی اعمال شده و جنس مصالح تشکیل دهنده‌ی […]
سفارش آنلاین