آذر ۶, ۱۳۹۷
سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

سیستم مدیریت ساختمان (BMS) چیست؟

وظیفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامین به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگرودرشرایط بهینه وباهدف کاهش مصارف ناخواسته وتخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای در حین بهره برداری باشد. BMS می تواند در برگیرنده تمام سرویس های الکتریکی، مکانیکی، […]
سفارش آنلاین