آبان ۲۳, ۱۳۹۷
ساختمان هوشمند

مفهوم ساختمان هوشمند چیست؟(بخش دوم)

گام پنجم در ایجاد یک ساختمان هوشمند دریافت تاییدیه   با داشتن اهدافی که به طور مناسب تهیه شده اند و ROI آن به خوبی محاسبه شده و در نقشه پروژه آمده است، و با در نظر گرفتن بودجه و تام لاین، اکنون زمان آن است که به دنبال تاییدیه […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۷
ساختمان هوشمند

مفهوم ساختمان هوشمند چیست؟(بخش اول)

طراحی، مدیریت و عملکرد، در ساختمان ها مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوانند مالک و ساکنین را جذب کنند. در عین حال، فشار بازار که از سوی مصرف کننده و مشتری اعمال می شود موجب افزایش نرخ نوآوری صورت گرفته در صنعت ساختمان می شود. بدین ترتیب حرکت به […]
سفارش آنلاین