آبان ۲۰, ۱۳۹۷
ساختمان هوشمند

مفهوم ساختمان هوشمند چیست؟(بخش اول)

طراحی، مدیریت و عملکرد، در ساختمان ها مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوانند مالک و ساکنین را جذب کنند. در عین حال، فشار بازار که از سوی مصرف کننده و مشتری اعمال می شود موجب افزایش نرخ نوآوری صورت گرفته در صنعت ساختمان می شود. بدین ترتیب حرکت به […]
سفارش آنلاین