دی ۱۷, ۱۳۹۷
کارگاههای ساختمانی زمستانی

نکاتی برای گرم ماندن کارگران در کارگاههای ساختمانی زمستانی

گرچه گذر از زمستان بقدر کافی سخت است، هوای سرد،بادی و برفی می تواند برای سلامت و ایمنی کارگران ساختمانی تعیین کننده باشد. علاوه بر این خطرات سلامتی، درگیر شدن با این عناصر خشن کارایی و پیشرفت کار را به عقب می اندازد.علیرغم اینکه چقدر هوا سرد است، پروژه ها […]
سفارش آنلاین