اصول ایمنی برای کار در ارتفاع و روی داربست

کار در ارتفاع و روی داربست

از دویدن روی داربست جدا باید خودداری شود. برای پایه‌های داربست نبایستی از نردبان استفاده نمود. کمربند ایمنی را به هیچ عنوان نباید فراموش نمود. برای رساندن ابزار و وسایل به همکارتان نباید از پرتاب آن استفاده نمود. باید دقت کنید که پایتان را کجا می‌گذاری و از گذاشتن پا روی لبه‌ها خودداری نمایید. باید دقت کنید که کابل‌ها و طناب‌ها و بالابرها از صحت لازم برخوردار باشند. حتماً باید مواظب شبکه برقی که در نزدیکی داربست وجود دارد باشید. از بالابرها فاصله بگیرید زیرا موقع بالا رفتن و پایین آمدن در صورت سقوط و نقص فنی روی شما نیافتد. برای در امان ماندن افراد در صورت سقوط باید یک جان پناه به ارتفاع یک متر اجرا شود. اگر ارتفاع محل کارتان بیش از چهار ونیم تر از سطح زمین است باید یک سقف حفاظتی یا یک توری فلزی نصب شود. باید داربستتان را هر چند دقیقه بررسی و مورد بازدید قرار دهید و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنید.

مطالب خواندنی : سفال های سقفی خورشیدی نامرئی(تکنولوژی جدید در ذخیره انرژی خوشیدی)

رعایت نکات ایمنی با مواد و مصالح

مصالح خود را روی تخته‌های داربست انباشته نکنید و طوری نباشد که جلوی رفت و آمد گرفته شود. استانبولی‌ها را زیاد پر نکنید تا بتوانید به‌راحتی آن را روی تخته قرار دهید.

برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار هنگام استفاده از داربست‌ها به موارد زیر دقت کنید:

  1. در زمان پایین آمدن از داربست از نردبان استفاده کنید، هرگز با دست و پا از داربست بالا و پایین نروید.
  2. هرگز در ارتفاع به‌تنهایی کار نکنید.
  3. کارگران از کار در ارتفاع ترس و واهمه‌ای نداشته باشند و از لحاظ جسمی و روحی آمادگی لازم را داشته باشند.
  4. محل کار از شرایط جوی مناسبی برخوردار باشد (نظیر باد شدید، شرجی، گرم یا سرد بودن هوا) قبل از شروع کار از محل بازدید داشته باشید.
  5. هرگز برای تغییر داربست، لوله‌های زیرتخته ای، دستک‌های افقی و تخته‌های پنجه را برندارید مگر آن که برای این منظور از افراد مسئول کمک بگیرید.
  6. هرگز به افراد غیرمتخصص اجازه ندهید در نصب داربست‌ها دخالت نمایند.
  7. سکوهای داربست را تمیز و مرتب نگه دارید؛ زیرا مصالح و ابزارهای آزاد روی سکوی کار ممکن است به‌راحتی از بالای داربست سقوط کند.

 

fibra

سفارش آنلاین